„Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.“ Galatským 6:2

Každý, koho potkáš, něco skrývá. A není to proto, že by chtěl klamat. Je to proto, že některá zranění jsou příliš osobní, aby o nich mluvil s druhými. Když ti manžel řekne krutá slova, bolest může být příliš hluboká na to, abys ji s někým probírala. Nebo když od tebe tvůj muž slyší kyselá slova, je uvnitř zdrcen, ale nezvládne to dát najevo. Každý z vás si odejde lízat rány a snaží se vyhnout poznámkám a otázkám druhých lidí.
Neprožíváš dnes něco takového i ty? Nezápasíš s něčím, o čem je příliš těžké mluvit? Pokud ano, nezapomeň, že druzí jsou na tom stejně! Často je jejich vztek projevem zranění a jejich zdánlivá odměřenost prostě skrývá strach z odhalení a možného odmítnutí. Ježíš viděl v lidech to nejlepší a vycházel jim vstříc, aby jim projevil milosrdenství a pomohl zvednout jejich břemena. Vzpomínáš si, jak se zachoval k ženě přistižené při cizoložství (viz Jan 8:1-11)? Zvedl ji, protože s ním je každý plevel potenciální růží.
Připomínej si, že ostatní procházejí věcmi, o nichž s tebou nemluví. Roní slzy, které nevidíš, a cítí se být izolovaní způsobem, jaký si nedovedeš představit. Tak místo toho, abys přidával k jejich břemenu, pokus se jim ho odlehčit. Možná jsi jediným člověkem, který jim dnes kříží cestu a může přinést uzdravení. Když jim pomůžeš zvednout jejich břemeno, Bůh zvedne to tvé. Bible říká: „Vězte, že cokoli kdo učinil dobrého, za to dostane odplatu od Pána…“ (Efezským 6:8, B21). Požádej dnes Boha, aby tě učinil nosičem břemen.