„Věřím Bohu, že tomu bude tak, jak mi oznámil.“ Skutky 27:25

Na své cestě do Říma zažil Pavel zničující bouři. Jeho příběh nás učí tři důležité věci:
1) Tvá neposlušnost může způsobit bouři. Kapitán nedbal Pavlova varování, a kvůli tomu ztratil svou loď, náklad a téměř i život. Tvá neposlušnost může způsobit bouři ve tvém zdraví, penězích, rodině i kariéře. Bůh neopatřuje svá přikázání předmluvou: „Pokud to tak cítíš, dělej to tak.“ Ne. Co říká, to myslí vážně a má na mysli tvé dobro, takže tomu věnuj pozornost!
2) Nejsi v té bouři sám. Bůh je s tebou a bdí nad tebou. Pavel řekl: „Dnes v noci ke mně přišel anděl od Boha, kterému patřím a kterému sloužím, a řekl mi: ‚Neboj se, Pavle … Bůh ti daroval všechny, kdo jsou s tebou na lodi.‘ Buďte proto dobré mysli. Věřím Bohu…“ (Skutky 27:23-25). S Bohem na palubě není žádná bouře dost silná na to, aby tě potopila.
3) Když stojíš na Božích zaslíbeních, máš jeho autoritu. Pavel mohl vypadat jako vězeň, ale ve skutečnosti disponoval větší mocí než kapitán. I když byl spoután v řetězech, byl nejsvobodnějším mužem na palubě. Pokud jsi jasně slyšel povolání od Boha, můžeš zvládnout jakoukoliv situaci, protože jeho Slovo říká: „Žádná zbraň vyrobená proti tobě se nesetká se zdarem, každý jazyk, jenž proti tobě povstane na soudu, usvědčíš ze svévole. Toto je dědictví Hospodinových služebníků…“ (Izajáš 54:17). Takže dnešní slovo pro tebe je: Setrvávej v důvěře v Boha, a on tě touhle bouří provede!