„Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne.“ Přísloví 22:6

Novinář William Hodding Carter napsal: „Jsou jen dva trvalé odkazy, o nichž můžeme doufat, že je předáme svým dětem. Jedním jsou kořeny, druhým křídla.“ Děti, které vědí, že jsou bezpodmínečně milovány, jsou dětmi s kořeny. Díky tomu jsou schopné ustát cokoliv, co na ně život hodí. Stejně tak, když svým dětem vštípíš pocit sebejistoty a povzbuzuješ je ke snění, dáváš jim křídla. A kdykoliv děti mají vůli vítězit, jsou už na půli cesty k úspěchu. Pokud je však necháš vyrůstat bez ní, jsou na půli cesty k nezdaru. To znamená, že jako rodič musíš dětem ukázat, že v ně věříš, aby se naučily věřit samy sobě. Každé dítě v sobě má od Boha semínko velikosti, a pokud mu dáš najevo, že mu věříš, zaléváš to semínko a dáváš mu šanci růst.
Všiml sis někdy, že lidé obvykle stoupají nebo padají podle toho, jak moc od nich očekáváš? Pokud děti soustavně kritizuješ, vyrostou z nich negativní, ustrašení lidé, pochybující sami o sobě. Ale pokud v ně věříš a předpokládáš, že se jim bude dařit, udělají všechno pro to, aby splnily tvá očekávání. Je to tvá víra v ně, co vytváří prostředí, v němž se naučí létat! Dej jim peníze, a utratí je. Dej jim prostředky, a prohýří je. Ale dej jim víru v Boha a v sebe, a je tu naděje, že vyniknou v čemkoliv, co budou v životě dělat.