„… ti, kdo se dají vést Duchem, mají mysl nastavenou na to, po čem touží Duch.“        Římanům 8:5, přel. z angl.

Aby ses stal člověkem, jakým tě chce mít Bůh, musíš „nastavit svou mysl“ na správné věci. Možná si říkáš: „Jen kdyby mé okolnosti byly jiné…“ Okolnosti ale neurčují kvalitu tvého života. Tu určuje to, jak o okolnostech smýšlíš. Básník Frederick Langbridge napsal: „Dva muži se dívali skrze vězeňské mříže; jeden viděl bahno, druhý viděl hvězdy.“ Oba muži se nacházeli ve stejných podmínkách, ale jejich pohled byl zcela jiný. Jeden hledal krásu, a našel ji. Druhý se soustředil na ošklivost, a našel ji.
Okolnosti tvého života vyvolávají určité emoce. Jak tedy můžeš změnit svou emocionální odpověď, když se cítíš bezmocný vůči lidem a okolnostem? Tím, že změníš způsob, jak o nich přemýšlíš! Pravá změna vždy začíná ve tvé mysli. Bible říká: „… vždyť jak v duchu uvažuje, takový opravdu je“ (Přísloví 23:7, ČSP). Způsob, jakým přemýšlíš, nevyhnutelně odráží to, jak žiješ. Takže aby ses stal nejlepší verzí sebe samého, člověkem, jakým tě Bůh chce mít – přemýšlej o velkých věcech! Lidé, kteří žijí skvělé životy, jsou lidé, kteří zpravidla přemýšlejí o skvělých věcech. Jestli si myslíš, že nemůžeš přestat přemýšlet způsobem, jakým přemýšlíš, pak pro tebe platí: „Nech Boha, aby tě proměnil v nového člověka obnovou tvé mysli“ (Římanům 12:2, přel. z angl.).
Boží slovo ti pomůže přemýšlet s vírou, místo se strachem, s jistotou, namísto úzkosti, a s radostí, místo negativního postoje. Jak jednou „nastavíš svou mysl na to, po čem touží Duch“ (viz Římanům 8:5, přel. z angl.), tvůj život se začne proměňovat k lepšímu.