„Nech Boha, aby tě proměnil v nového člověka obnovou tvé mysli.“        Římanům 12:2, přel. z angl.

Když se do škvíry pod tvým domem dostane tchoř, tvůj problém nevyřeší otevřená okna ani použití osvěžovače vzduchu! Existují lidé, kteří se specializují na řešení potíží s tchoři. Říká se jim „zaříkávači tchořů“ a pozvat si je domů není levné. Ale stojí za to se toho problému zbavit.
Jak tohle souvisí s tvým myšlením? Jednoduše – tvé pocity jsou pachy a tvé myšlenky tchoř! Abys změnil své pocity, musíš jít ke zdroji a vypořádat se s tím, co je způsobuje – se způsobem, jakým přemýšlíš. Jsou to myšlenky, jež produkují pocity, ne obráceně. Ustrašení lidé mají tendence k úzkostným myšlenkám. Tyto myšlenky se nakonec stanou tak automatickými, že je stejně jako přetrvávající zápach tchoře přestaneš vnímat a naučíš se s nimi žít. Zvykneš si na „zapáchající přemýšlení“! Tvé vzorce myšlení se stanou návykem jako čištění zubů. Natolik si zvykneš na hořké, úzkostné a sobecké myšlení, že mu přestaneš věnovat pozornost. Pokud chceš změnit kvalitu svého života, musíš změnit způsob svého uvažování.
Žalmista se modlil: „Bože … zkoušej mě, ty znáš můj neklid…“ (Žalm 139:23). Bůh ti pomůže uvědomit si, co se odehrává ve tvé mysli. Navede tě na místo, kde „žije tchoř“, a pomůže ti se s ním vypořádat. Nejenže ti ukáže, jak odstranit špatné myšlenky, ale také jak je nahradit správnými tím, že zaměří tvou mysl na to, „po čem touží Duch“ (viz Římanům 8:5, přel. z angl.).