„A kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost…“        Římanům 5:20

Bill Wilson a Bob Smith, spoluzakladatelé Anonymních alkoholiků, jednou navštívili advokáta, který byl těžkým alkoholikem. Protože byl kvůli agresivnímu chování připoután na lůžko, neměl ten muž jinou šanci, než vyslechnout jejich příběhy o uzdravení. Ale v momentě, kdy začali mluvit o „Vyšší moci“, právník potřásl hlavou a řekl: „Pro mě je už příliš pozdě. Stále věřím v Boha, ale vím, že on už ve mne nevěří.“ Jak smutné a jak zavádějící!
Bojíš se, že tě Bůh nepřijme kvůli tvým hříchům? Nemusíš se bát! Pavel řekl: „A kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost…“ (Římanům 5:20). A on to musel vědět, protože předtím, než se na cestě do Damašku obrátil, byl „veřejným hříšníkem číslo jedna“ (viz 1. Timoteovi 1:15). Ale potom ho Bůh použil, aby zasáhl svět evangeliem.
„Milost“ byla v Pavlově poselství natolik důležitá, že ji zmiňuje na začátku všech svých epištol. To proto, že pochopil, že když se snažíš stát před svatým Bohem na vlastních zásluhách, tak si pokaždé, když se dostaneš do potíží, připadáš jako ztroskotanec – nemilovaný, bezcenný a nepřijatý. Psychologové říkají, že se snažíme přizpůsobovat představám, které o nás má nejdůležitější člověk našeho života. Dovedeš si tedy představit, co by se dělo, kdyby ses začal vidět tak, jak tě vidí Bůh? Pravdou je, že jsi jeho vykoupené dítě, a on tě vidí skrze krev Ježíše, která očišťuje všechny tvé hříchy (viz 1. Janova 1:9). Není nic, co bys mohl udělat, aby tě Bůh miloval víc. A nemůžeš udělat nic, aby tě miloval méně! A to je ta dobrá zpráva!