„… mějte uznání pro ty, kdo mezi vámi pracují, v Pánu se o vás starají…“        1. Tesalonickým 5:12, B21

Pokud chceš povzbudit svého kazatele:
1) Odřízni se od kritiky. Většina pracovníků je každoročně hodnocena na základě svého výkonu; pastoři jsou hodnoceni každý týden. Pamatuj si, že i když se některé kázání nedotkne tvého bolavého místa, je tu pravděpodobnost, že ho potřebuje slyšet někdo jiný.
2) „Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží“ (Židům 13:7). A modlete se za jejich duchovní růst. Goethe řekl: „Pokud s člověkem zacházíš podle toho, jaký je, tak takovým zůstane. Pokud s ním ale jednáš podle toho, jakým by měl být, stane se tím, kým by měl být a jakým může být.“
3) Napiš mu zprávu. Obzvlášť pokud tě oslovuje něco z toho, co tvůj vedoucí říká nebo dělá. Slovní povzbuzení je dobré, ale zprávu může číst několikrát.
4) Dej k dispozici svůj talent. Pokud jsi například technicky zdatný, starej se o pastorovo auto. Pokud ovládáš technologie, pomoz mu zlepšit počítačové dovednosti. Místo abys řekl: „Je potřeba udělat tohle,“ řekni: „Rád bych s tím pomohl.“ Zeptej se, kde jsou tvé schopnosti nejvíce potřeba, a staň se aktivním účastníkem.
5) Zaraz pomluvy. Jakub napsal: „… kdo … nedrží na uzdě svůj jazyk … jeho zbožnost je marná“ (Jakub 1:26). Oponuj negativním řečem pozitivními komentáři a opravuj mylné informace pravdivými. Když všechno ostatní selže – odejdi!
6) Buď otevřený a vnímavý. Nic nepovzbudí vedoucí tak, jako vidět lidi reagující na ně pozitivně.
7) Zahoď svůj metr. Místo očekávání, že bude tvůj pastor zrcadlovým odrazem svého předchůdce, děkuj Bohu za jeho jedinečný styl vedení těch, kdo to potřebují.