„… co mám, to ti dám…“ Skutky 3:6

Bible říká: „Petr spolu s Janem na něj upřeli zrak a řekli: ‚Pohleď na nás! … Stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám: Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského vstaň a choď!‘ Vzal ho za pravou ruku a pomáhal mu vstát; a vtom se chromému zpevnily klouby…“ (Skutky 3:4-7). Petr udělal tři věci, které musíš udělat, pokud chceš pomáhat lidem:
1) Upoutej jejich pozornost. Petr řekl nemohoucímu muži: „Pohleď na nás!“ (Skutky 3:4). Zranění lidé jsou často tak rozrušení svou bolestí, svými minulými zkušenostmi a svými obavami z budoucnosti, že aby ses k nim dostal, musíš nejprve upoutat jejich pozornost. Proč? Protože víra musí být soustředěná, pokud má být účinná.
2) Představ jim jméno, které je větší než jejich problém. To jméno je „Ježíš“ a je větší než jakákoliv nemoc nebo situace. Odvykací centra potvrzují, že jenom relativně malé procento lidí se dokáže trvale zbavit své závislosti. To je ta špatná zpráva. A tahle je dobrá – jméno Ježíš je mocnější než jakákoliv závislost! „… aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno…“ (Filipským 2:10). Takže představ Ježíše těm, kdo trpí!
3) Podej jim pomocnou ruku. Jakmile Petr zvedl toho chromého muže, okamžitě se mu zpevnily klouby (viz Skutky 3:7). Protože byl ve stejném stavu po třicet osm let, potřeboval pomoc, aby se mohl zvednout. Kolem tebe také jsou lidé, kteří potřebují pomoc, aby se zvedli. Potřebují někoho, kdo je pomůže vytáhnout z jejich zoufalství a vezme je k Ježíši. A k tomu si Bůh může použít tebe.