„A přivedli ho na místo zvané Golgota, což v překladu znamená ‚Lebka‘.“        Marek 15:22

Slovo „Golgota“ („Lebka“) se v Novém zákoně objevuje pouze v souvislosti s jedinou událostí, ale to, co se tam událo, změnilo náš úděl. Pravda je navzdory bájím a nedorozuměním jasná a mění život. Podívejme se na to.
Zaprvé, Golgota byla dobrovolná. Přihlížející si mysleli, že Ježíš se stal obětí okolností, které byly mimo jeho kontrolu: tajná dohoda židovské nenávisti a římské moci. Jaký omyl! Ježíš odmítl Petrovu dobře míněnou, ale pomýlenou obranu: „Či myslíš, že bych nemohl poprosit svého Otce, a poslal by mi ihned víc než dvanáct legií andělů?“ (Matouš 26:53). Ježíš si mohl zvolit život bez utrpení, bolesti nebo smrti. Nikdo ho nenutil, aby šel na kříž! O svém životě řekl: „Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout“ (Jan 10:18). Golgota byla jistě nespravedlivá a neférová. Nebyla to ale vražda, bylo to vykoupení!
Jeho nepřátelé chtěli, aby Golgota skoncovala s jeho životem, ale Ježíš měl v úmyslu nás zachránit před ztrátou věčnosti. A když udělali to nejhorší, co mohli, ale přesto se jim nepodařilo ho zastavit, vystoupil proti nim Petr v den Letnic s vítěznou pravdou: „Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili“ (Skutky 2:23). Dokonce ani Otec Ježíše nenutil. Bible říká: „… dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi“ (1. Timoteovi 2:6, B21) – včetně tebe!