„Měj se k Bohu důvěrněji, ať užiješ pokoje. Vzejde ti z toho jen užitek.“ Jób 22:21

Tady jsou dvě věci, které nastanou, pokud uznáš Boží velikost:
1) Nebudeš v pokušení ho analyzovat a omezovat na jednoduchá pojmenování.
2) Budeš méně náchylný snažit se jím a jeho vůlí manipulovat nebo vysvětlovat jej a jeho cesty.
Na chvíli se nad tím pečlivě zamysli! Kolikrát nám Bůh musí říkat: „… převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše“ (Izajáš 55:9), než to konečně pochopíme? Jak často musí vysvětlovat, že on je pastýř a my jsme ovce, že on je réva a my jsme ratolesti, než poklekneme, kapitulujeme a řekneme: „Tvá vůle se staň, Pane“? Pokud Ježíš, syn Boží, viděl jako nutné modlit se: „Ne má vůle, ale tvá se staň“ (viz Matouš 26:39), nebylo by moudré, abychom se i my tato slova modlili – každý den?
Jak dlouho už to je, kdy sis naposledy našel čas a jen tak tiše seděl v Boží přítomnosti, abys zachytil záblesk toho, který je opravdu úžasný a nepochopitelný? Jób 22:21 říká: „Měj se k Bohu důvěrněji, ať užiješ pokoje. Vzejde ti z toho jen užitek.“ Znáš Boha? Pokud ano, jak dobře ho znáš? Chtěl bys ho znát lépe? Pokud je tvá odpověď ano, nestane se to jen tak. Musíš to dát na přední místo seznamu všech svých priorit a usilovat o to každý den. Když to uděláš, nebudeš zklamán, protože jeho Slovo garantuje: „Přibližte se k Bohu, a přiblíží se k vám“ (Jakub 4:8, ČSP).