„Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.“ Přísloví 4:23

Když si satan usmyslí, že tě zničí, začne tím, že zaseje do tvé mysli špatné myšlenky. Ježíš to ilustroval, když řekl: „Slyšeli jste, že bylo řečeno: ‚Nezcizoložíš.‘ Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci“ (Matouš 5:27-28). Než se skutečně poddáš hříchu, pohráváš si s ním ve své fantazii. Zlé myšlenky nejsou opravdu tvé, dokud jim nedovolíš „nastěhovat se a přemístit nábytek“. Když necháš myšlenku, aby se volně potulovala po tvé mysli, může se přichytit k nějaké události ve tvé minulosti nebo ke sklonu, který máš v přítomnosti, a může se na něm živit, dokud nebude jako nádor, který roste ve tvém nitru.
Pavel nás upozorňuje: „Uvádíme do poddanství každou mysl, aby byla poslušna Krista…“ (2. Korintským 10:5). A Šalomoun napsal: „Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život“ (Přísloví 4:23). Nepodávej špatným myšlenkám malíček, nebo ti utrhnou celou ruku. Vykaž je dříve, než oslabí tvou oddanost vůči Kristu a zanechají tě na místě lítosti.
Obrazně řečeno, když uklízíme dům, zaměřujeme se na to, co mohou vidět a kontrolovat ostatní. Představ si, kolik duševního harampádí schraňujeme, protože si myslíme, že nám nikdo nesedí v hlavě a nezkoumá naše myšlenky. Ale Bůh to dělá! David řekl: „Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě“ (Žalm 139:1). Když tohle víš, mělo by tě to vést k modlitbě: „Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem rozjímám v srdci, Hospodine…“ (Žalm 19:15).