„Započni … úkoly, které jsem ti přidělil.“ Matouš 25:21, přel. z angl.

Nicole Uniceová, ředitelka služby ženám v Hope Church, řekla: „Jsou nápady, o nichž vím, že by byly přínosné, ale přesto váhám o nich více mluvit a více o nich snít. Co když nebudou fungovat? Co když je lidé nepřijmou? Co když mí nadřízení začnou litovat, že mě najali? Jednoho dne jsem na tabuli ve své kanceláři načmárala: ‚Co když se to nepodaří?‘
Polož si otázku: Po čem toužíš, ale nezkusíš to, protože se bojíš, že bys neuspěl? Jaké projekty udržuješ v chodu, ačkoliv neslouží svému účelu? Jakým technologiím se vyhýbáš? Co se ti už nechce učit, protože se cítíš starý a opotřebovaný? Pokud před sebou nemáš nic, co by mohlo selhat, selhal jsi zřejmě jako vedoucí. Pokud nevsadíš na inovaci a kreativitu, budeš přitahovat stále tytéž lidi. Když však ‚započneš plnit úkoly, které ti Bůh přidělil‘ (viz Matouš 25:21, přel. z angl.), budeš muset posunovat hranice a zkoušet i věci, ve kterých můžeš selhat.“
John Mason napsal: „Neboj se neúspěchu. Pokud neselháváš, nerosteš. Úspěšní lidé přestávají růst a učit se jen proto, že jsou čím dál tím méně ochotní riskovat neúspěch. Neúspěch je zpoždění, nikoliv porážka. Je to dočasná objížďka, nikoliv slepá ulice. Všichni děláme chyby – zvláště ti, kdo něco dělají. Jak řekl Pavel: ‚Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze … Ježíše Krista!‘ (1. Korintským 15:57). Neúspěch je často prvním krokem k úspěchu. Pokud nebudeš ochotný riskovat, nemáš šanci uspět.“ Takže dnes důvěřuj Bohu a vykroč ve víře!