„Neohlížej se zpět…“ 1. Mojžíšova 19:17

V jednom západoindickém přístavu kotvilo pět lodí, z nichž jedna patřila Britům. Náhle se přihnala mohutná bouře. Britský kapitán okamžitě zdvihl kotvu a vyplul bouři vstříc. Za dva dny se jeho otlučená, ale stále plavby schopná loď, vrátila do přístavu a kapitán zjistil, že všechny lodě, které kvůli strachu z bouře neodpluly, byly vyvrženy na břeh a zničeny. Jinak řečeno, pro vedoucího je nejlepší cestou jít vpřed, čelit výzvám a „neohlížet se zpět“ (viz 1. Mojžíšova 19:17).
Spisovatel Jon Gordon poukazuje na šest důležitých věcí:
1) Jsi to ty, kdo způsobuje rozdíl. Lidé nejprve následují vedoucího, a teprve potom jeho vizi.
2) Všechno záleží na vztazích. Pastor Andy Stanley řekl: „Pravidla bez vztahů vedou ke vzpouře.“ Můžeš zavést třeba všechna pravidla světa, ale pokud nebudeš budovat vztahy s lidmi, které vedeš, začnou se bouřit.
3) Nejde jenom o to, co děláš ty sám, ale i o to, čím můžeš inspirovat, povzbudit a posílit druhé, aby to začali dělat také. Lidé ze sebe vydají to nejlepší, když ze sebe vydáš to nejlepší ty sám.
4) Veď s optimismem, nadšením a pozitivní energií. Chraň se negativismu a uč lidi, aby se soustředili na řešení, ne na stížnosti.
5) Uvědom si, že nemáš všechny odpovědi, a vybuduj tým lidí, kteří odpověď buď znají, nebo ji najdou.
6) Připusť si, že úspěch je proces, nikoliv cíl. John Wooden, legendární basketbalový trenér, rozpoznal, že vítězství je ovocem dobrého koučování, týmové práce, zaměření, odhodlání a práce od základů.