Umožni, aby začalo uzdravování

„Hospodine, Bože můj, k tobě jsem volal o pomoc a uzdravils mě.“ Žalm 30:3

Tak snadno mluvíme o věcech, které nejsou důležité. Když ale máme mluvit o svých obavách, osamělosti, vině či potřebě lásky, uzavřeme se jako ústřice. Často děláme, jako bychom neslyšeli, ale ve skutečnosti se nám nelíbí to, co slyšíme. Slyšíš

Pomsta je Boží práce, ne tvoje

„Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.“ Římanům 12:19

Pomsta je Boží práce, ne tvoje. On odplatí – buď o soudném dni, nebo v tomto životě. On může ukáznit tvého agresivního šéfa, zklidnit rozzlobeného rodiče, přivést tvého bývalého na kolena nebo tvou bývalou k rozumu. Odpuštění neneguje spravedlnost; jen ji přenechává Bohu. Ten

Jsi výjimečný

„Tobě vzdávám chválu … podivuhodně jsem utvořen.“ Žalm 139:14

Sarah Huppová napsala: „Věděl jsi, že jsi začal jako jediná buňka, uvnitř které bylo dostatečné množství DNA, aby to odpovídalo tisíci svazků, které jsou plné kódovaných plánů? Nebo že ta DNA v jediné buňce určila barvu tvých vlasů a očí, tvar tvého nosu a

Překonej selhání

„Ač mé tělo … chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce…“ Žalm 73:26

Jak budeš směřovat za svým cílem, můžeš si být jistý, že cestou narazíš na výmoly, občas špatně zatočíš nebo ti dojde palivo. Pravdou je, že jediným způsobem jak se vyhnout neúspěchu, je neodbočit ze své cesty! Řečeno slovy spisovatele Williama

Zůstaň na voze!

„… před tebou nikdo neobstojí…“ Jozue 1:5, B21

Když Jozue stanul na prahu zaslíbené země, uvědomoval si, že bude muset přemoci sedm národů a čtyřicet králů, než ji bude moci obsadit. Bůh mu proto řekl: „Po všechny dny tvého života se proti tobě nikdo nepostaví. Jako jsem byl s Mojžíšem, budu i s