„… dbáme o to, aby vše bylo správné…“ 2. Korintským 8:21, ČSP

Jeden kreslený vtip zobrazuje žeroucí prasata a farmáře, který běhá a plní jim žlab až po okraj. Nahoře je tučným písmem napsáno: „Výrobce špičkové slaniny“. Na obrázku jedno prase říká ostatním: „Přemýšleli jste někdy, proč je na nás farmář tak hodný?“
Nabízí se otázka: Měli by lidé přemýšlet o tvých motivech? Neměli! Pavel definuje čestnost slovy: „… v prokazování úcty předcházejte jeden druhého“ (Římanům 12:10, ČSP). Čestnost vždy usiluje o dobro druhých. Věří, že pokud něco není dobré pro obě strany, není to dobré ani pro jednu z nich. Šalomoun varoval: „Kdo drtí chudé, aby se obohatil, a dává bohatým, skončí v chudobě“ (Přísloví 22:16, B21).
Pokud chceš zjistit, do jaké hloubky jsi čestný, zamysli se nad těmito otázkami: Jak čitelný jsi pro druhé? Jak dobře jednáš s lidmi, od nichž nemáš co získat? Stylizuješ se různě podle toho, v čí společnosti se nacházíš? Dáváš před vlastními zájmy přednost druhým? Miluješ lidi a využíváš věci, nebo miluješ věci a využíváš lidi? Přijímáš těžká rozhodnutí, i když tě to osobně něco stojí? Když proti někomu něco máš, mluvíš s ním nebo o něm? Jsi vykazatelný i někomu jinému než jen sám sobě? To jsou důležité otázky, tak jim věnuj čas a rozvažuj o nich s modlitbou. A pamatuj si – možná můžeš na okamžik uspět s tím, co víš nebo co děláš. Trvalého zdaru ale dosáhneš jedině na základě toho, kým jsi.