„Démétriovi všichni vydávají dobré svědectví, ano i sama pravda…“ 3. Janova 12

Když o tobě lidé mluví dobře, znamená to, že tě přijímají. Když ale o tobě mluví dobře pravda, znamená to, že máš úroveň! Démétrios ji měl. A co ty? Timoteovi Pavel uložil: „… buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě … Na to mysli, v tom žij, aby tvůj pokrok byl všem patrný“ (1. Timoteovi 4:12-15).
Fejetonistka Ann Landersová napsala nadčasová slova o „úrovni“: „Úroveň není nic jiného než sebejistota oděná v pokoru. Drží své slovo i přátele a na uzdě svou vznětlivost. Má pevný pohled, pevné nervy, pevné slovo i pevné zvyky. Mlčí, když nemá co říct, úsudek vynáší uvážlivě a vždycky je první, kdo napravuje své chyby. Úroveň není ustrašená. Je si jistá, je zodpovědná a zvládne každou situaci. Úroveň má smysl pro humor. Ví, že vhodný smích je často tím nejlepším mazivem na mechanismus lidských vztahů. Úroveň se nikdy nevymlouvá. Přijme kritiku, poučí se ze svých chyb a příště bude moudřejší. Úroveň ví, že zdvořilost a dobré způsoby nejsou nic více než řada drobných obětí. Vyjadřuje urozenost, která nezávisí na předcích či na majetku. Někdo s modrou krví ji může zcela postrádat, zatímco synovi leckterého velšského horníka může prosakovat všemi póry. Úroveň se může pohybovat v královských kruzích, a přitom si zachovat počestnost. Může mluvit s obyčejnými lidmi, a přitom k nim i nadále cítit sympatie. S lidmi na úrovni se každý cítí dobře – protože oni se cítí dobře sami se sebou.“
Takže – ukaž dnes, že máš úroveň!