„… na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo: ‚To je ta cesta, jděte po ní…‘“ Izajáš 30:21

Kolikrát ti něco ve tvém nitru naléhavě říkalo, abys udělal určitou věc, ale ty jsi dovolil, aby hlas ve tvé hlavě převládl nad hlasem ve tvém duchu? Ten vnitřní hlas je tvá duchovní intuice, část tvého já, k níž hovoří Bůh. Bible říká: „… na vlastní uši uslyšíš za sebou slovo: ‚To je ta cesta, jděte po ní…’“ (Izajáš 30:21). Apoštol Jan to vyjádřil slovy: „Vy však máte zasvěcení od Svatého a znáte všechno“ (1. Janova 2:20).
Uč se tomuto „pomazání“ důvěřovat, protože ti řekne, co máš udělat, kdy máš jednat, jakým směrem se vydat a jaké změny provést. Jaký je to dar! Jenomže ho zřídkakdy užíváme. Kdosi řekl: „Příliš hojná analýza – výsledkem je paralýza.“ Bojíme se, že bychom třeba mohli něco vědět, aniž bychom to promýšleli, nebo že to vypadá až příliš samozřejmě. Myslíme si: „To nemůže být správně. To bych neměl dělat.“ Argumentujeme svými omezeními, a ta se ve výsledku opravdu stávají naším omezením.
Uč se rozpoznávat svou duchovní intuici a důvěřovat jí. Je to tvé spojení s největším zdrojem moudrosti ve vesmíru – s moudrostí Boží. A nebuď překvapený, když to, co uslyšíš v duchu, bude znít jako něco, co ti mnohokrát přišlo na mysl, ale ty jsi tomu nevěnoval pozornost. Bible říká: „… je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí“ (Filipským 2:13). Takže až ti příště duchovní intuice něco sdělí a bude to biblické, neměj strach podle toho jednat!