„Jsme spolupracovníci na Božím díle…“ 1. Korintským 3:9

Největším pozitivním faktorem, který se může uplatnit ve tvém zaměstnání, je ten Boží. Pavel napsal: „Jsme spolupracovníci na Božím díle…“ (1. Korintským 3:9). Přemýšlej o těch čtyřech mocných slovech: spolupracovníci na Božím díle.
Jistý chirurg velké městské nemocnice měl ve zvyku vyžádat si vždy před operací několik minut o samotě. Měl vynikající pověst a jednoho z mladých lékařů, kteří s ním spolupracovali, zajímalo, zda zvyk trávit čas o samotě může nějak souviset s jeho úspěšností. Proto se na to chirurga zeptal a ten mu odpověděl: „Ano. Před každou operací prosím Velkého lékaře, aby při práci vedl mé ruce. Byly chvíle, kdy jsem při operaci nevěděl jak dál. Ale pak přišla moc, a já jsem mohl pokračovat. Byla to moc, o níž jsem věděl, že pochází od Boha. Nedovedu si představit, že bych prováděl operaci a nevyprosil si jeho pomoc.“ Chirurgova slova se rychle roznesla po nemocnici, a pak i po celé zemi. Jednou přivezl nějaký otec do nemocnice svou dceru a trval na tom, že jediný lékař, který se jí smí dotknout, je „ten, který spolupracuje s Bohem“.
Bible říká: „Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky“ (Přísloví 3:5-6). Všimni si, že neříká „nepoužívej svůj rozum“. Říká, že se na něj nemáš „spoléhat“. Spoléhat se máš na Boha. „Poznávej ho, on sám napřímí tvé stezky.“ Jestli chceš být úspěšný ve své práci, pak toto je osvědčený recept, jak úspěchu dosáhnout.