„… odejít a být s Kristem … je jistě mnohem lepší…“ Filipským 1:23

Představ si, že před vysněnou dovolenou nastoupíš do letadla a pilot náhle oznámí: „Vítejte na palubě letadla! Po startu od nás dostanete skvělé pohoštění a uděláme všechno, co je v našich silách, abyste měli příjemný let. Musím vám však říct, že náš let nemá žádný cíl. Opravdu. Poletíme tak dlouho, dokud nám nedojde palivo a nezřítíme se do oceánu.“
K čemu je i ta sebekrásnější cesta, pokud nemá cíl? Boží slovo říká: „Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí!“ (1. Korintským 15:19). Díky Bohu ale existuje něco více – nebe! A to je „mnohem lepší“ než cokoliv, co jsme poznali v tomto životě.
Pokud tě opravdu zajímá, co budeme v nebi dělat, až se tam dostaneme, Písmo říká, že budeme sloužit Pánu (viz Zjevení 22:3). To neznamená, že dostaneš svatozář, harfu a dlouhé vlněné roucho a budeš muset celou věčnost sedět na oblaku a brnkat. Ne, každý budeme Pánu sloužit jinak. Jen si pomysli: žádná krize středního věku, žádný útlum, žádné vyhoření. Na zemi zakoušíme selhání, únavu, frustraci, smíšené pohnutky. To tam ale nebude! Dovedeš si představit, že budeš sloužit tomu, koho nejvíce miluješ, dělat to, co děláš nejraději, a to vše v těle už navždy plném energie? To je nebe! A vrcholem blaženosti bude, že uvidíš Ježíše tváří v tvář. „Já však ve spravedlnosti uzřím tvoji tvář, až procitnu, budu se sytit tvým zjevem“ (Žalm 17:15).