„Nebudou naslouchat ani nezareagují.“ Jeremjáš 32:33, přel. z angl.

Existují lidé, kterým nemůžeš pomoci – aspoň ne v tomto okamžiku. Všimni si, co řekl Bůh o Izraelcích: „… ačkoli jsem je poučoval nepřetržitě a horlivě, neposlouchali a nepřijímali napomenutí“ (Jeremjáš 32:33). Jakou máš tedy u nich šanci, když jim nemůže pomoci ani sám Bůh? Podívejme se, jakým lidem se většinou nedá pomoci:
1) Těm, kteří se neustále vymlouvají. Výmluvy jsou berličkou pro nedostatek věrnosti a kouřovou clonou pro sebeospravedlnění. Nemůžeš pomoci někomu, kdo není ochoten převzít odpovědnost za svůj život a řídit se způsoby řešení, které nabízí Bible. Uvažuj – jestliže někdo nechce poslouchat Boha, k čemu mu bude tvůj názor?
2) Těm, kteří se pohybují ve špatných kruzích. Bible říká: „… špatná společnost kazí dobré mravy“ (1. Korintským 15:33). Existují lidé, kteří prostě nepatří do tvého života, a dokud s nimi nepřerušíš styky, nepohneš se kupředu. Společnost, které se držíš, ovlivňuje tvé chování a charakter. A tyto dvě věci rozhodují o tvé budoucnosti.
3) Těm, kteří ze svých problémů viní Boha. Když přijdou těžkosti, ptají se: „Proč Bůh dovolil, aby se mi to stalo?“ Pravda je, že nikdy neuvidíš Boha jako své řešení, dokud jej nepřestaneš vidět jako svůj problém. Bůh svému lidu řekl: „Předložil jsem ti život i smrt, požehnání i zlořečení; vyvol si tedy život…“ (5. Mojžíšova 30:19).
Chceš-li se uchránit před zklamáním, miluj lidi a modli se za ně. Svůj čas ale věnuj těm, kteří jsou ochotni přijímat pomoc.