„… Syn Boží se zjevil, aby hříchy sňal…“ 1. Janova 3:5

Když se odmítáš postavit ke svým hříchům čelem a vypořádat se s nimi, stáváš se dobře viditelným terčem pro nepřítele. A když se díváš na někoho jiného a říkáš: „Tohle bych já nikdy neudělal,“ nikdy si nedokážeš proti tomu vytvořit obranu. „… kdo si myslí, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl“ (1. Korintským 10:12).
Nikdy sis nepomyslel, že by ses mohl takhle rozzuřit, mít nemanželský poměr, podvádět svého šéfa nebo se dopouštět finančních podvodů. A protože tě to nikdy ani nenapadlo, neudělal jsi nic, co by tě před tím mohlo ochránit. Pokud se rozhodně a v souladu s Písmem nevypořádáš se svou hříšnou přirozeností, svede tě na scestí stejně jistě, jako ryby plavou nebo ptáci létají. Pavel napsal: „Protože si nedovedli vážit pravého poznání Boha, dal je Bůh na pospas jejich zvrácené mysli, aby dělali, co se nesluší“ (Římanům 1:28).
To nejhorší, co by Bůh mohl udělat, by bylo vydat tě tvým vlastním tělesným pudům a říct: „Tak si dělej, co chceš!“ Je neuvěřitelné, jak rádi porovnáváme své hříchy s hříchy druhých a docházíme k závěru, že ty naše nejsou až tak zlé. Bible říká: „… všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy…“ (Římanům 3:23). Když se pokoušíš přeskočit hlubokou propast, je jedno, zda nedoskočíš o jeden metr nebo o deset metrů; v obou případech dopadneš stejně hluboko a stejně tvrdě. Je tu ale jedna dobrá zpráva: „… Syn Boží se zjevil, aby hříchy sňal…“ (1. Janova 3:5). Ježíš ti tvé hříchy odpustí ještě dnes, ospravedlní tě a dá ti sílu, pokud k němu přijdeš s kajícím srdcem a přijmeš jeho milosrdenství a milost.