„Nauč mě plnit tvou vůli, vždyť jsi můj Bůh.“ Žalm 143:10

Díky poddání se získáš moc, kterou nemůžeš získat žádným jiným způsobem. Čeká tě svoboda, jakou bys jinak nikdy nepoznal. Dvanáctistupňový rehabilitační program nabízí lidem závislým na alkoholu cestu ke svobodě. Základem těch dvanácti stupňů je však následující velký paradox. Ve kterém z dvanácti stupňů je řečeno: „A teď se doopravdy snaž nepít“? Ve kterém se říká: „Teď se rozhodni, že nebudeš pít“? Součástí nejmocnějšího nástroje proti našim nejsilnějším závislostem kupodivu nikdy není příkaz, aby se lidé rozhodli přestat dělat to, co jim ničí život. Místo mobilizace vlastní vůle lidé poddávají svou vůli Bohu.
Když se budeš snažit překonat problém vlastní vůlí, přemůže on tebe. Když ale poddáš svou vůli Bohu, stane se vysvobození možným. Poddanost, o níž si myslíme, že znamená porážku, se ve skutečnosti ukáže jako jediná cesta k vítězství. Netýká se to jenom alkoholu nebo drog, ale hříchu obecně.
Proč naše vůle selhává? Ve Velké knize od Anonymních alkoholiků je řečeno, že pokud jde o pití, říkáme a cítíme, že „už nikdy více“, a přece to uděláme znovu. Proč? „V určitých chvílích si nedokážeme v mysli dostatečně silně vybavit utrpení a ponížení třeba jen z minulého týdne. Určité následky, které přicházejí po vypití drinku, nepronikají k naší mysli, aby nás odradily. Pokud se takové myšlenky vyskytnou, jsou zamlžené a snadno je nahradíme otřepaným přesvědčením, že tentokrát to dokážeme zvládnout sami.“ Takže dnešní slovo pro tebe je – poddej se Bohu.