„… nedopřejte místa ďáblu.“ Efezským 4:27

Bible říká: „Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu“ (Efezským 4:26-27). Slovo přeložené jako „místo“ v řečtině zní „topos“ a vzniklo z něho slovo topografie. Znamená území nebo pozemek. Hněv postupuje území ďáblu. Hořkost je pro něj pozváním, aby obsadil území ve tvém srdci. Když to uděláš, on se nastěhuje a zasmradí tvé srdce věcmi, jako jsou pomluvy, klevety, vznětlivost. Pokaždé, když to děláš, dáváš místo satanovi. Co s tím? Vypuď ho! Nedopřávej mu čas během dne. Ve jménu Ježíše mu řekni, ať si sbalí kufry a táhne.
Začni s procesem odpouštění. Neveď si žádný seznam chyb. Modli se za své protivníky, místo abys proti nim strojil úklady. Měj v nenávisti zlo, ale ne jeho pachatele. Přestaň se zabývat tím, co ti druzí provedli, a začni se zabývat tím, co pro tebe udělal Ježíš. Jakkoliv tě to může pobuřovat, on zemřel i za ně. A jestliže si Ježíš myslí, že jsou hodni odpuštění, pak skutečně jsou.
Usnadňuje to snad odpuštění? Ne. Odpuštění přichází křečovitě, má své dobré a špatné dny. Někdy si myslíš, že se stará rána zahojila a že ses přes ni přenesl, a najednou ti z ní někdo strhne strup a stará bolest se obnoví. To je v pořádku. Pokud jde o odpouštění, jsme všichni začátečníci. Dokud se snažíš odpouštět, odpouštíš! Teprve když se přestaneš snažit, dáváš místo ďáblu.