„… před tebou nikdo neobstojí…“ Jozue 1:5, B21

Když Jozue stanul na prahu zaslíbené země, uvědomoval si, že bude muset přemoci sedm národů a čtyřicet králů, než ji bude moci obsadit. Bůh mu proto řekl: „Po všechny dny tvého života se proti tobě nikdo nepostaví. Jako jsem byl s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám tě klesnout a neopustím tě“ (Jozue 1:5). Pokud jsi v Boží vůli, pak za tebou stojí nebeské síly i zdroje, a to znamená, že nakonec zvítězíš. Neznamená to, že nebudeš muset bojovat, ale znamená to, že vyhraješ!
Film Ben Hur získal více Oscarů než kterýkoliv jiný film. Charlton Heston, který hrál hlavního hrdinu, musel ve své roli řídit válečný vůz. Měl vyhrát vrcholný závod těchto vozů, ale mělo to háček – měl problém naučit se vůz řídit. Zašel za svým režisérem Williamem Wylerem a řekl mu: „Pane Wylere, já se na tom voze sotva udržím. Ten závod nemůžu vyhrát.“ Wyler se na Hestona podíval a řekl: „Synu, tvým úkolem je pouze zůstat na voze; mým úkolem je zajistit, abys vyhrál.“
Pokaždé když jdeš do kanceláře nebo na náročnou schůzi či pohovor kvůli zaměstnání, důvěřuj Bohu. Když jsi objednaný k obávanému lékaři nebo se máš setkat s člověkem, který ti ublížil, důvěřuj Bohu. Zůstaň na voze! Nevzdej to s Bohem a nepřestávej mu důvěřovat. Tvým úkolem je poslechnout, jeho úkolem je zajistit, abys vyhrál. A když ty uděláš svou část, můžeš si být jistý, že on udělá tu svou.