„O své potřeby proste s vděčností Boha…“ Filipským 4:6, B21

Stane se to tak snadno, zvláště ve společnosti špatných lidí! Než si to uvědomíš, kritizuješ, stěžuješ si a vzniká negativní atmosféra. Slova jsou totiž jako mraky nebo slunce – vytvářejí klima. Možná namítneš, že to říkáš jenom proto, že ti to působí takové starosti. Pak si tedy přečti toto: „Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši“ (Filipským 4:6-7). Nad úzkostí zvítězíš, když budeš děkovat, místo aby sis stěžoval. Nikdy nedovol, aby tvá situace určovala úroveň tvého děkování, protože Bůh je větší než jakákoliv situace, do níž se dostaneš.
Jak tedy můžeš přemoci svůj sklon k negativismu a rozvíjet místo něj pozitivní, vírou naplněný životní postoj? Zde je několik rad:
1) Rozhodni se. Abraham Lincoln měl pravdu, když řekl: „Většina lidí je tak šťastná, jak se rozhodla šťastná být.“ Odmítni trávit další chvíle kritikou a stěžováním si.
2) Začni hned. Změna nepřichází snadno, ale pokud nezačneš, nepřijde vůbec. Zkus si lépe všímat toho, co říkáš. Přistihni se při činu! Jestli je tvých prvních několik vět negativních, sám se oprav a nasměruj rozhovor zpátky k tomu, co je pozitivní. Od této chvíle se rozhodni, že pokud nemůžeš říct něco prospěšného, nebudeš říkat nic.
3) Hledej to, co je dobré: „… přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu“ (Filipským 4:8). Modli se tuto modlitbu: „Pane, dej mi pozitivní životní postoj, naplněný vírou.“