„Jaká je to radost, mít moudré děti. Buď tedy svému otci i matce k radosti!“        Přísloví 23:24-25, přel. z angl.

Tvým rodičovským cílem by nemělo být vychovat dokonalé děti, ale předat dětem moudrost, kterou potřebují k úspěšnému životu. To před tebe staví dvě nebezpečí – můžeš projevovat nedostatek rodičovské péče, nebo naopak přehnanou rodičovskou péči. Druhý případ je rozšířený mezi rodiči, kteří jsou svými dětmi posedlí, nedopřejí jim ani chvilku odpočinku, času na přemýšlení nebo klidu. Takoví rodiče by pravděpodobně ani matku Terezu nepovažovali za dostatečně kvalifikovanou, aby mohla opatrovat jejich děti. Dětmi posedlí rodiče mohou mít dobré motivy, ale jejich přehnaná péče může vést ke třem závažným problémům:
1) Dělají z dětí ústřední bod svého života, což není v jejich nejlepším zájmu. Pokud z dětí činíš střed vesmíru, čeká je po vstupu do skutečného světa kruté procitnutí.
2) Emocionální a tělesné vyčerpání způsobuje takzvané „rodičovské vyhoření“. Stejně jako baterii nemůžeš pořád jen vyčerpávat, ale občas ji musíš nabít, i ty potřebuješ čas pro fyzickou, emocionální i duchovní obnovu. Bez toho tě čeká nervové zhroucení, jehož negativní účinky pocítí každý okolo tebe.
3) „Superrodičovství“ může ohrozit manželství, zvlášť když má takové sklony matka. Otec může začít děti nesnášet, protože ho připravují o manželku, nebo si matka může začít myslet, že její manžel je sobec, protože nesdílí její oddanost dětem. Ať tak či tak, vráží to mezi ně klín, který by mohl nakonec rodinu zničit. Bible říká: „Všem lidem ať je známa vaše umírněnost“ (Filipským 4:5, přel. z angl.). Umírněnost či vyváženost je klíčem ke zdravému a šťastnému rodinnému životu.