Bůh ve tvém životě pracuje

„… on zná mou cestu; až mě vyzkouší, vyjdu jako zlato.“ Jób 23:10, přel. z angl.

Je chyba srovnávat se s jinými lidmi, protože Bůh má pro tebe jedinečný a osobní plán. Jeho metody se někdy mohou zdát podivné a jeho výcvik náročný, ale vždycky se vyplatí počkat si na výsledky. Bůh dosáhne

Udělej si čas na ohlédnutí zpět (3)

„Kdyby byli moudří, jednali by prozíravě, pochopili by, jak skončí.“        5. Mojžíšova 32:29

Pokud ti záleží na osobním růstu, musíš si udělat čas na ohlédnutí zpět. Takže:1) Vzdal se od všeho, co tě rozptyluje. Reflexe a rozptylování se navzájem vylučují. Reflexe vyžaduje samotu. Není to něco, co můžeš dělat u televize, během zvonění

Udělej si čas na ohlédnutí zpět (2)

„… v den zlý rozvažuj…“ Kazatel 7:14, přel. z angl.

Digitální věk má velké přednosti. Pomocí mailů, textových zpráv a tweetů můžeme rychle komunikovat. Nevýhodou ale je, že to v nás nerozvíjí touhu přemýšlet o věcech do hloubky. Osobního růstu nedosáhneš v „mikrovlnné troubě“, potřebuješ „pomalý hrnec“. Bible říká: „V den dobrý užívej

Udělej si čas na ohlédnutí zpět (1)

„… ve lví zdechlině byl … med.“ Soudců 14:8, B21

Jednoho dne Samson potkal lva a zabil ho. Bible říká: „Po nějaké době tam šel znovu … Odbočil, aby se podíval na mrtvého lva a hle, ve lví zdechlině byl včelí roj a med. Nabral si ho do hrsti a šel a jedl“

Vidět sám sebe Božíma očima

„Viděli jsme tam obry … a připadali jsme si jako kobylky…“ 4. Mojžíšova 13:33, ČSP

Deset z dvanácti izraelských zvědů se vrátilo ze zaslíbené země se slovy: „Viděli jsme tam obry … a připadali jsme si jako kobylky…“ (4. Mojžíšova 13:33, ČSP). Zbylí dva, Jozue a Káleb, viděli stejné obry, ale věřili, že