„A víme, že Bůh ve všem působí k dobrému těch, kteří ho milují…“        Římanům 8:28, přel. z angl.

Pavel tento verš uvádí slovy „a víme“. V životě je mnoho věcí, které nevíme – třeba to, zda se nezhroutí ekonomika, nebo jak to dopadne s našimi dětmi. Dokonce nevíme ani, „jak a za co se modlit“ (viz Římanům 8:26). Můžeme ale „vědět“ tyto čtyři věci:
1) „Bůh působí.“ I když ho nemůžeš vidět, jedná v zákulisí. Neodhlásil se z bydliště a nikam se neodstěhoval. Neustává, je neúnavný, nikdy nepřestává působit.
2) „Bůh působí k dobrému.“ Ne pro naše pohodlí, potěšení nebo zábavu, ale pro naše nejvyšší dobro. Ale na druhou stranu, on je nejvyšším dobrem, očekával bys tedy něco menšího?
3) „Bůh působí k dobrému těch, kteří ho milují.“ Hle, jaká je to výhoda, pokud miluješ Boha! Udělej jeho příběh svým příběhem, a tvůj příběh bude mít šťastný konec. Zaručeně!
4) Bůh působí „ve všem“. Nepůsobí pouze v několika málo věcech, nebo jen v těch dobrých, nejlepších nebo snadných. Působí „ve všem“. A nevymýšlí plán až cestou. Bible říká: „Právě v něm se i nám dostalo podílu na vyvolení; byli jsme předurčeni podle předsevzetí Toho, který rozhodnutím své vůle působí všechno“ (Efezským 1:11, B21).
A nejlepší na tom je, že Boží plán zahrnuje i tebe! Takže se přestaň trápit nebo stresovat a skonči s bezesnými nocemi. Předej to vše Bohu a věř, že on svým působením mění „vše“ k tvému dobru a ke své slávě.