„… zem, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dává za dědictví.“ Jozue 1:11, B21

Jestli ti Bůh říká, že ti něco „dal“, znamená to, že to nadepsal tvým jménem. Když ti říká, že je to tvé „dědictví“, může to ale znamenat, že o to budeš muset bojovat. Jestli to neuděláš, nezískáš to, co ti zaslíbil.
Právě teď může spousta lidí bydlet ve tvém „vysněném domě“ a pracovat ve tvé „vysněné práci“. Neměj na ně zlost, ale raduj se. Bůh pro tebe může udělat totéž! Pokud tě už unavilo mluvit o věcech, které nemáš, vstaň a jdi za nimi. A až je získáš, připomeň si, že to není proto, že jsi tak moudrý a skvělý, ale proto, že ti je dal Bůh (viz 5. Mojžíšova 8:18). Bible říká: „Všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc…“ (2. Petrova 1:3). Nejprve si ale to zaslíbení musíš vnitřně přivlastnit; pak teprve ho budeš moci zažít navenek. Například pro tebe může být výzvou uvěřit ve svém duchu, že jsi uzdravený, dříve, než se to stane fyzicky.
To, že něco není bezprostředně zjevné, ještě neznamená, že se to nestane. Například když Boha prosíme o dub, dá nám žalud. V té chvíli si možná myslíme, že naši modlitbu neslyšel a nevyslyšel, ale tak to není! Dub je v tom žaludu. Je jen otázkou času, kdy to, co je uvnitř, se dostane ven a stane se zjevným. Vše, co ti Bůh zaslíbil, už do tvého nitra vložil jako semena. Zalévej to, pečuj o to a nedovol, aby to někdo nevírou vykořenil. Jinými slovy, začni děkovat Bohu za to, co bude ve tvém životě dělat!