„Nikdo totiž nemůže položit jiný základ…“ 1. Korintským 3:11

Dítě bez hodnot je vydáno na milost a nemilost hodnotám druhých lidí. Pavel napsal: „Jsme spolupracovníci na Božím díle … Nikdo totiž nemůže položit jiný základ než ten, který už je položen, a to je Ježíš Kristus“ (1. Korintským 3:9-11). Jestliže jsou dospělé vzory pro tvé děti životním zklamáním, směřuj je k Ježíši. Vyprávěj jim, jak se on vyrovnával s potížemi a co může říct k problémům, jimž budou v životě čelit. Ježíš řekl: „Já jsem se proto narodil…“ (Jan 18:37). Ať tvé děti vědí, že se narodily pro zvláštní cíl, a když budou chodit s Bohem, on jim ho odhalí. Nic jiného, ani kdyby jim to přineslo sebevětší bohatství a slávu, jim nedá uspokojení.
Kdyby se naše děti naučily držet se svých vlastních hodnot a vážit si svých vlastních názorů, tlak jejich vrstevníků by byl méně účinný. Dovolit jiným, aby tvé děti příliš ovlivňovali, je přímo nebezpečné! Nesnaž se své děti pouze učit, nech je vyjadřovat vlastní názory a respektuj je. Domov je místo, kde se děti učí vyjadřovat, co cítí. Pokud jsi položil správný základ, nemusíš si dělat starosti. Stačí je jednoduše vést k utváření správných názorů. Když to neuděláš, nenaučí se samostatně myslet nebo kráčet životem s dostatečnou sebedůvěrou.
Mojžíš řekl Izraelcům: „Soustavně o těch přikázáních uvažuj … vyučuj jim své děti … říkej jim je, když jste doma … nebo na vycházce … před spaním a jako první věc zrána“ (5. Mojžíšova 6:6-7, přel. z angl.). Tady to máte, mámo a táto, tohle je váš úkol! Takže v tom pokračujte, a Bůh bude žehnat vám i vaší rodině.