„… mám zrak upřený na cíl … vyrazil jsem a běžím…“ Filipským 3:13-14, přel. z angl.

Jednoho dne ztratil soudce Nejvyššího soudu Oliver Wendell Holmes jízdenku na vlak. Když ji se zjevným rozrušením hledal, průvodčí mu řekl: „To je v pořádku, ctihodný pane, prostě mi ji pošlete poštou. Všichni vás známe a věříme vám.“ Holmes odpověděl: „Mě netrápí, že nemohu najít lístek; jen bych chtěl vědět, kam jedu!“
Mít cíl ti umožní zorientovat se v životě. Padesát procent lidí kolem tebe nemá ani zdání, kam jdou. Dalších čtyřicet procent ochotně půjde kterýmkoliv směrem, kam je povedou. Zbývajících deset procent ví, kam by chtěli jít, ale jen méně než polovina z nich je připravena zaplatit za to potřebnou cenu. To, co umožnilo Ježíši unést hanbu kříže, byla jeho vize vzkříšení a církve, která jednoho dne změní svět (viz Židům 12:2). Mojžíš opustil pohodlí faraónova paláce, protože si představil zaslíbenou zemi (viz Židům 11:24-27). Majitel obchodu J. C. Penney řekl: „Dejte mi skladníka s vizí, a já vám vrátím někoho, kdo bude tvořit dějiny. A naopak – dejte mi někoho, kdo nemá žádný cíl, a já vám vrátím skladníka.“ Pravdou je, že když pracuješ na svých cílech, pracují tvé cíle na tobě. A odměna, kterou získáš za jejich dosažení, není ani tak důležitá jako to, čím se staneš během usilování o ně.
Takže – máš cíle? Jsou dostatečně jasné, aby se daly zapsat, dostatečně stručné, aby se vešly do jednoho odstavce, dostatečně silné, aby ti pomohly vytrvat, a dostatečně hodnotné, aby stály za zaplacení ceny? Pokud ano, budeš žít, abys dosáhl jejich naplnění.