„Musíme usilovat o zralost…“ Židům 6:1, přel. z angl..

Pavel napsal: „Sám Bůh pokoje kéž vás cele posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo zcela bez úhony až do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Ten, který vás volá, je věrný; on to udělá“ (1. Tesalonickým 5:23-24).
Rosteš k duchovní zralosti? Než odpovíš, přečti si tato slova: „Zralost je schopnost ovládat svůj vztek a nenásilně bez zášti urovnávat spory. Zralost je trpělivost. Je to ochota zříct se chvilkového potěšení kvůli dosažení dlouhodobého zisku. Je to schopnost ‚vytrpět si svoje‘ navzdory těžké opozici nebo odrazujícím překážkám. Je to schopnost čelit nepříjemnostem a frustraci, aniž by sis stěžoval nebo se zhroutil. Zralost je pokora. Ukazuje, že jsi dostatečně velký, abys dokázal říct: ‚Mýlil jsem se,‘ a když máš pravdu, abys nikdy nemusel tvrdit: ‚Vždyť jsem to říkal.‘ Zralost je schopnost učinit rozhodnutí a dovést ho do konce, místo abys donekonečna zkoumal možnosti a žádnou z nich nevyužil. Zralost znamená spolehlivost, dodržování slova a schopnost překonat krizi. Nezralí lidé jsou mistři v nacházení alibi, jsou zmatení a dezorientovaní. Jejich život je bludištěm nesplněných slibů, zhroucených přátelských vztahů, nedokončených věcí a dobrých úmyslů. Zralost je umění smířit se s tím, co nemůžeš změnit, mít odvahu měnit to, co měnit můžeš, a mít moudrost poznat ten rozdíl.“
Bible říká: „Musíme usilovat o zralost a začít myslet ve větším rozsahu a do větší hloubky než jen o základech, kterým nás naučili“ (Židům 6:1, přel. z angl.). Dnešní slovo pro tebe tedy zní: Je načase dozrát.