„Zajeď na hlubinu…“ Lukáš 5:4

Učedníci lovili celou noc a nic nechytili. Pak řekl Ježíš Šimonovi: „‚Zajeď na hlubinu a spusťte své sítě k lovu!‘ … Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb…“ (Lukáš 5:4-6). Všimni si tří důležitých věcí:
1) Odpovědí nemusí nutně být tvrdá práce. Učedníci „se namáhali celou noc“. Jejich pracovní morálku nemohl nikdo zpochybnit. Když ale lovíš ryby v příliš mělké vodě, ani sebevětší úsilí nepřinese výsledek.
2) Musíš poslouchat Boha, i když nerozumíš jeho plánu. Šimon, zkušený rybář, musel odložit pýchu a říct: „Ale na tvé slovo spustím sítě“ (Lukáš 5:5). Naamán se musel pokořit a vykoupat se v Jordánu, aby se uzdravil z malomocenství (viz 2. Královská 5). V Getsemane zaujal Ježíš v modlitbě stejný postoj, když se modlil: „… ne má, nýbrž tvá vůle se staň“ (Lukáš 22:42).
3) Zajet na hlubinu je vždycky účinné. Ježíš vyprávěl, jak si dva muži stavěli domy, ale jen jeden dům přestál bouři, protože stavitel kopal do hloubi a položil základy na skálu (viz Lukáš 6:48). Někdejší pastor spisovatele Phila Yanceyho řekl, že si někdy připadal jako stará ruční pumpa. Každý, kdo přišel, několikrát razantně zatahal a energicky pumpoval, a on pokaždé cítil, jak se z něj něco odčerpává. Nakonec už neměl co dávat. Na konci své služby se svěřil se svými myšlenkami jedné velice moudré řeholnici a očekával od ní konejšivá slova o tom, jak je úžasně obětavý. Ona mu však dala důležitou radu: „Když je tvá nádrž prázdná, je třeba udělat jedinou věc: zajet na hlubinu!“ A to je dnešní slovo pro tebe.