„… ve (vhodném) období i mimo ně…“ 2. Timoteovi 4:2, přel. z angl.

Když seješ semeno v nevhodnou dobu, riskuješ, že přijdeš o sklizeň. Proč? Protože jsi nerozpoznal, v jakém období se nacházíš. Jsi v čase malých začátků? Pokud ano, pak Bůh říká: „Nepohrdej těmi malými začátky“ (Zacharjáš 4:10, přel. z angl.). Bohatství a stabilita, jež vzejdou z „malých začátků“ a postupného úspěchu, jsou trvalejší než temperamentní teatrální scény těch, kteří se nikdy nenaučili poznat své slabiny nebo si nevytvořili skutečný smysl pro závislost na Bohu.
Pokud si nejsi jistý, v jakém období se nacházíš, ptej se Boha. Ten všechno koná podle stanoveného času a účelu. Na podzim kypříš půdu, obracíš drny, zaséváš semeno, hnojíš a vyhlížíš jarní sklizeň. Potom čekáš, protože půda, která vydala tolik živin, se doplňuje. Hnojivo, které tak ošklivě páchne, je součástí procesu produkce nejkvalitnější úrody. Vyvíjí se kořenový systém, potřebný pro silný, zdravý růst v příštím roce.
Rozuměj: Bůh ti dává milost pro čas, v němž se nalézáš – ne pro ten, kde jsi byl kdysi, nebo pro ten, v němž bys chtěl být. Pavel řekl: „Buď připraven ve vhodném období i mimo ně…“ (2. Timoteovi 4:2, přel. z angl.). V té době se nacházel v zimním období své služby. Právě proto předával poznatky svému nástupci Timoteovi. Nebyl kvůli té změně období roztrpčený. Ne, když skončil jako aktivní hráč, prostě se stal trenérem. Takže požádej Boha, aby ti ukázal, v jakém období se nalézáš a jak z něj můžeš učinit nejplodnější období svého života.