„… lid pracoval celým srdcem. “ Nehemjáš 3:38, B21

V San Diegu je proslulá atrakce Mořský svět. Cestou tam uvidíš kachny na kolečkových bruslích. Ale když přijdeš blíž, dojde ti, že nemají srdce, nejsou živé! Můžeš se tomu usmát, ale mnoho lidí je na tom stejně – jenom vykonávají pohyby. Nebuď jedním z nich! Jestli chceš, aby tvůj život měl nějaký význam, najdi si pro něj větší důvod než vlastní osobu a dej tomu všechno! Vzpomínáš si na příběh Nehemjáše? Riskoval život a zdraví, aby dosáhl obnovy jeruzalémských hradeb. Přestože čelil výhrůžkám a překážkám, dokončil práci v rekordním čase. Jak to bylo možné? Protože „lid pracoval celým srdcem“ (viz Nehemjáš 3:38, B21).
Websterův slovník ve vydání z roku 1828 definuje odvahu jako „vlastnost, která nám umožňuje čelit potížím a nebezpečí beze strachu či deprese“. Poté Webster dodává slova, která pronesl Mojžíš, když předával vedení národa Jozuovi: „Buď silný a statečný, neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou, kamkoli půjdeš“ (Jozue 1:9, B21). Mojžíšovi bylo už sto dvacet let a stále ještě izraelskému lidu připomínal: „Musíte mít srdce!“ Proč? Protože vše hodnotné stojí za to, aby se o to bojovalo! Stojí to „srdce“, aby ses vypořádal s úmyslným vzdorem dítěte, čelil vlastním strachům nebo posbíral trosky svého života a začal znovu.
Je snadné mluvit o tom, co je špatně, ale něco s tím udělat – to už stojí „srdce“. A odkud přichází taková odvaha? Od Boha! Tak si s ním dnes o tom promluv.