„… v Boha doufám, nebojím se…“ Žalm 56:5

David řekl: „… v Boha doufám, nebojím se, co mi může udělat tělo?“ (Žalm 56:5). A David o tom musel něco vědět, protože mu Bůh pomohl porazit lva, medvěda i obra.
Jeden příběh vypráví o muži, který se blížil k farmě a každých pár metrů potkával značky s varováním: „Pozor na psa!“ Když konečně na farmu dorazil, zjistil, že ten pes je maličká čivava. „Chcete mi říct, že lidi zastraší tenhle malý pejsek?“ zeptal se. Farmář se usmál a řekl: „On ne, ale ty značky fungují!“ Strach řve jako lev, ale když se mu postavíme, většinou je to prostě jen čivava!
Ve skutečnosti se můžeš postavit čemukoliv, pokud víš o tomto Božím zaslíbení: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: ‚Neboj se, já jsem tvá pomoc‘“ (Izajáš 41:13). Takže místo toho, aby ses obával nejhoršího, začni věřit, že Bůh ti připravil to nejlepší. Dosáhneš toho tak, že si přivlastníš jeho zaslíbení: „Není se čeho bát, neboť já jsem s tebou … posílím tě a obrním proti těžkostem, ano, pomohu ti; já … tě podržím…“ (Izajáš 41:10, přel. z angl.). „Jsme si jisti a víme, že (jelikož je jim při jejich námaze partnerem Bůh) vše napomáhá (a zapadá do plánu) pro dobro těch, kteří milují Boha a jsou povoláni podle jeho plánu a záměru“ (Římanům 8:28, přel. z angl.). Nedovol strachu, aby tě ovládl! Místo aby ses mu poddal, stůj na Božím slově a věř, že Bůh tě z tvé situace vyvede a posílí.