„Jsem ukřižován spolu s Kristem…“ Galatským 2:19

Žijeme v době fobie ze závazků. Chceme dostávat co nejvíce a dávat co nejméně. Chceme tu být pro ostatní v dobrých časech, ale ne ve zlých. A náš odpor k závazkům se odráží ve statistikách. Počet manželství klesá, zatímco počet rozvodů stoupá. Zapojení v církvi a v akcích solidarity je nízké. Stáváme se společností, která se bojí za něco se postavit nebo se zavázat k zodpovědnosti a povinnosti. Abychom se vyhnuli rozpakům a zahanbení, když říkáme ne, vyhýbáme se povinnostem a zodpovědnosti jednoduše tak, že ve chvíli, kdy jsme potřební, jsme prostě někde jinde.
A jsme generací krátkých úryvků s maximální délkou soustředění přizpůsobenou patnáctivteřinovým reklamám. Dáváme přednost jednoduchým, zábavným a hlavně krátkým kázáním! Radikální závazek je vzácný – je to ale to, co po nás chce Bůh! Bible říká: „Lépe je, když neslibuješ, než když slíbíš a nesplníš“ (Kazatel 5:4).
A jak je to se závazkem v manželství? Bůh manželství nevnímá jako uspořádání padesát na padesát, ale jako takové, kde každá ze zúčastněných stran dává sto procent. Je to posvátná smlouva uzavřená před Bohem mezi mužem a ženou, „v dobrém i ve zlém, v bohatství i chudobě, ve zdraví i nemoci, dokud je smrt nerozdělí“. A nejlépe to funguje, když se oba partneři naučili říkat s Pavlem: „Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus“ (Galatským 2:19-20). To je radikální závazek a cesta k úžasnému manželství.