„… nes každého dne svůj kříž a následuj mne.“ Lukáš 9:23

Uvažuj:
1) Závazek v práci. V minulosti si zaměstnavatelé vážili svých zaměstnanců a zaměstnanci si vážili svých zaměstnavatelů. Dnešní pracoviště ale jsou stále více nepřátelská, zaměstnanci nesnášejí své šéfy a dělají jen nejnutnější minimum, zatímco šéfové jsou často nároční a berou své zaměstnance jako samozřejmost. Boží cesta volá k vzájemným závazkům. „Služte nejen naoko, ale celou duší … s úsměvem na rtech, vždycky mějte na paměti, že nehledě na to, kdo dává příkazy, vy sloužíte Pánu“ (Efezským 6:6-7, přel. z angl.). Pokud jsi zaměstnavatel, pamatuj, že zastupuješ Boha.
2) Závazek v církvi. Mnoho lidí má ležérní přístup k církvi, který je podobný návštěvě samoobslužné jídelny: Vyberou si to, co se jim líbí, a to, co se jim nelíbí, nechají. Ježíš říká: „… zbuduji svou církev…“ (Matouš 16:18). Členství v církvi volá ke smluvnímu vztahu mezi věřícími – k takovému, kde se zavazujeme ke vzájemnému povzbuzování, péči, ochraně, úctě, k modlitbám za druhé a ke společné misii (viz 1. Korintským 12:12-31).
3) Závazek Kristu. Ježíš se nám radikálně vydal skrze své narození, život, utrpení, ukřižování a smrt, a po nás chce, abychom se my vydali jemu. „Všem pak řekl: ‚Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne‘“ (Lukáš 9:23). To znamená, že už více nenásleduješ svá přání nebo vůli, ale následuješ Pána, jeho přání a jeho vůli. To je radikální závazek, který od tebe Bůh očekává.