„Večer se uhostí pláč, a ráno všechno plesá.“ Žalm 30:6

Bůh je s námi během našich „špatných zážitků“. Přemýšlej o tom – byl jsi sražen k zemi, ale díky Boží milosti ses znovu postavil na nohy. Nehledě na to jak temná je noc, žiješ, abys spatřil ráno. Časy a vztahy se mění, ale Bůh je stále stejný. On je ten, kdo tě provedl každou těžkostí v minulosti, a slibuje, že s tebou bude každý den v budoucnosti. Všimni si slov „ráno vše plesá“. To znamená, že znovu vstaneš a znovu se budeš radovat. Tvá snaha přežít pramení ze studny, kterou už máš v sobě, a Pán je ten, kdo tu studnu plní. Nech ji plnit! Nemusíš dělat nic pro to, aby do ní voda tekla, prostě ji nech proudit.
Anglický duchovní a historik z 16. století Thomas Fuller řekl: „Bez naděje by puklo srdce.“ Nehledě na to, čím právě procházíš, nevzdávej to, dokud nespatříš ráno. Je na konci každé temné noci a každého porušeného slibu a přijde vždycky. Po každém nezdaru, zradě a zapření jistě nastane ráno. Nedovol, aby ti cokoliv zabránilo tomu věřit! Bůh osuší tvé slzy a ty vstaneš s novou písní.
Jedno z největších zaslíbení v Písmu je toto: „… Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí. Obnovuje se každého rána, tvá věrnost je neskonalá. ‚Můj podíl je Hospodin,‘ praví má duše, proto na něj čekám. Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje“ (Pláč 3:22-25). Včerejšek skončil včerejší nocí. Je nový den, tak se rozhodni a užij si ho!