„… někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly.“ Židům 13:2

Jednoho dne jela Debby Gass napříč Nevadou, když jejímu sportovnímu autu došel benzín. Mladá žena sama v malém autě na opuštěné dálnici, kde široko daleko nikdo nebyl – měla všechny důvody se bát. Brzy u ní zastavil velký nákladní tahač, téměř dvoumetrový řidič vystoupil a zeptal se jí: „Můžu vám pomoci, slečno?“ Když mu vysvětlila svůj problém, řekl jí, ať zamkne své auto a jede s ním na několik kilometrů vzdálenou čerpací stanici u dálnice. Co dělat! Boží hlas, jemuž se Debby naučila důvěřovat, šeptal: „Je to v pohodě. Jeď s ním.“ Jak spolu jeli, muž jí vyprávěl, že byl ve vězení, potkal Krista, a jeho život se radikálně proměnil. Ukázal jí fotky své ženy a rodiny. Když se vrátili k jejímu autu, nalil jí kanystr benzínu do nádrže, rozloučil se a odjel. A pak se to stalo! Když Debby otočila své auto, aby odjela, na dálnici s jasným výhledem na kilometry daleko v obou směrech nikde žádný kamion nebyl. Přesně tak, čtyřicetitunový nákladní tahač i s řidičem zmizel!
Bible říká: „… s láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud – tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly“ (Židům 13:2). Debby je přesvědčená, že Bůh toho dne poslal anděla, aby jí pomohl. Co myslíš? Mnoho z nás má podobné příběhy, ale nesdílíme je. Možná je to kvůli strachu z posměchu. Nebo možná zjistíme až později, že jsme vlastně byli navštíveni andělem!