„… ve lví zdechlině byl … med.“ Soudců 14:8, B21

Jednoho dne Samson potkal lva a zabil ho. Bible říká: „Po nějaké době tam šel znovu … Odbočil, aby se podíval na mrtvého lva a hle, ve lví zdechlině byl včelí roj a med. Nabral si ho do hrsti a šel a jedl“ (Soudců 14:8-9, B21).
Můžeme si z toho vzít ponaučení. Když si uděláš čas na zastavení a ohlédnutí, objevíš ve svých zkušenostech „med“, který můžeš jíst a získat z něho sílu a moudrost. Při pohledu zpět dokážeš události uvidět v souvislostech a porozumíš věcem, kterých sis dříve nevšiml. Málokdo z nás má ve „žhavém“ okamžiku jasnou perspektivu. Pokud jsme prodělali traumatizující zážitek, obvykle se za každou cenu podobným situacím vyhýbáme. Tím v nás mohou zůstat nevyřešené problémy, které nás svazují. Reflektivní uvažování umožňuje získat odstup a vidět věc novýma očima, bez intenzivních emocí spojených s určitým zážitkem. Ve skutečnosti je tento proces jedním z prvních kroků, jak se zbavit emoční zátěže.
Prezident George Washington poznamenal: „Neměli bychom se ohlížet zpátky, pokud nechceme získat cenné poučení z chyb, jichž jsme se dopustili v minulosti, a zužitkovat draze nabyté zkušenosti.“ Každého z nás utvářely dobré i špatné životní zážitky. To, s čím se odmítáme vypořádat, se vypořádá s námi, a často k naší škodě. Jednáme na pozadí svých nevyřešených problémů. Když je vyneseme na světlo a požádáme Boha o milost, abychom jim dokázali zpříma čelit, ztrácejí nad námi moc.