„… v den zlý rozvažuj…“ Kazatel 7:14, přel. z angl.

Digitální věk má velké přednosti. Pomocí mailů, textových zpráv a tweetů můžeme rychle komunikovat. Nevýhodou ale je, že to v nás nerozvíjí touhu přemýšlet o věcech do hloubky. Osobního růstu nedosáhneš v „mikrovlnné troubě“, potřebuješ „pomalý hrnec“. Bible říká: „V den dobrý užívej dobra a v den zlý si uvědom, že ten i onen učinil Bůh…“ (Kazatel 7:14). Co se stane, když si uděláš čas na ohlédnutí zpět?
1) Získáš sebedůvěru v rozhodování. Stalo se ti někdy, že jsi udělal rychlé rozhodnutí, a pak jsi přemýšlel, zda jsi to udělal správně? Reflektivní uvažování ti může pomoci tyto pochybnosti zmírnit, a při dalším rozhodování si budeš více věřit. Jakmile jsi nějaký problém promyslel, nebudeš už muset opakovat každý krok myšlenkového procesu, až se s ním setkáš příště. Budeš mít mentální ukazatele na cestě, kde už jsi byl.
2) Ujasníš si celkový obraz. Ohlédnutí zpět nás povzbuzuje, abychom se zastavili a věnovali čas uvažování, co jsme udělali a co jsme viděli. Jestli nechceš opakovat stejnou chybu, musíš se zastavit a přezkoumat postup, který k ní vedl. Jinými slovy, reflexe ti pomáhá vidět obraz v celkových souvislostech.
3) Z dobré zkušenosti uděláš cennou zkušenost. Říká se, že se učíme ze zkušeností. Ve skutečnosti se ale učíme z vyhodnocených zkušeností. Zkušenosti se stávají cennými, pokud nám dodávají poznatky a výzbroj. Proto jsou každodenní modlitba a četba Bible tak důležité. V Boží přítomnosti pochopíš věci, které bys žádným jiným způsobem nepochopil.