„My však mysl Kristovu máme.“ 1. Korintským 2:16

Bible říká: „‚Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.‘ Nám však to Bůh zjevil skrze Ducha…“ (1. Korintským 2:9-10).
Miluješ Boha? Pokud ano, zjeví ti své myšlenky. Jaká je to výhoda! Pavel napsal: „O tom i mluvíme ne tak, jak nás naučila lidská moudrost, ale jak nás naučil Duch, a duchovní věci vykládáme slovy Ducha“ (1. Korintským 2:13). Nedopusť se té chyby, abys „duchovní věci“ omezoval na modlitbu, četbu Bible a aktivity v církvi. To zaslíbení se vztahuje na každou oblast tvého života, včetně tvé rodiny, financí, kariéry atd.
Bible říká, že máme „mysl Kristovu“ (viz 1. Korintským 2:16). To znamená, že když narazíš na problém, můžeš se modlit: „Pane, pomoz mi vidět to tak, jak to vidíš ty.“ Když máš udělat důležité rozhodnutí, můžeš se modlit: „Pane, ukaž mi to, co nevím, a nauč mne to, co se potřebuji naučit, aby mé rozhodnutí bylo shodné s tvou vůlí a s tím, co je nejlepší pro každého, koho se to týká.“ Neomezuj Boha na církev a na takzvané „duchovní aktivity“, ale žádej ho o pomoc v každé oblasti svého života. „Utiš se a věz, že já jsem Bůh“ (Žalm 46:11, přel. z angl.). To znamená, že musíš vydržet v tichosti dostatečně dlouho, aby měl možnost vložit do tvé mysli své myšlenky. Až se to stane (a ono se to stane), už nikdy nebudeš chtít uvažovat jiným způsobem.