„… i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.“ Lukáš 12:15

V románu Julese Vernea Tajuplný ostrov unikne pět mužů z vězení tak, že se zmocní horkovzdušného balónu. Rychle ale vycítí, že je vítr zanáší nad oceán. Vidí mizející horizont a zjišťují, že ztrácejí výšku. Protože nemají jak ohřát vzduch v balónu, začnou z něj vyhazovat přebytečnou zátěž. Boty, kabáty a zbraně jsou se zdráháním odhozeny a pasažéři jásají, když balón začne stoupat. Brzy se však znovu přiblíží nebezpečně blízko k vlnám a oni začnou odhazovat přes palubu jídlo. Když balón klesá napotřetí, jeden z mužů navrhne svázat dohromady lana, která spojují balón a koš, v němž cestují, posadit se na ně a odříznout ten těžký koš. Samotná podlaha, na níž stáli, odpadne a balón znovu stoupá. Najednou spatří pevninu. Protože nemají ani minutu navíc, naskáčou do vody a plavou k ostrovu.
Jejich životy byly ušetřeny, protože poznali, bez čeho mohou žít. Proč Ježíš řekl: „… i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má.“ (Lukáš 12:15)? Protože to, o čem sis myslel, že bude požehnáním, se nakonec může stát břemenem. O co usiluješ dnes, to ti může zítra přinést velký stres. Ježíš řekl: „Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno“ (Matouš 6:32-33).