„Vstaň, zvedni chlapce a pevně ho drž za ruku, protože z něj učiním velký národ.“     1. Mojžíšova 21:18, ČSP

Když čteš příběh Hagary a jejího syna Izmaele, zjistíš, jak moc se Bůh stará o rodiče samoživitele. Ačkoliv byl Abraham Izmaelův otec, poslal svého chlapce i s jeho matkou pryč bez alimentů: „Abraham … vzal chléb a měch vody a dal to Hagaře … a poslal ji s dítětem pryč. Odešla a bloudila v pustině Beer-šeby“ (1. Mojžíšova 21:14, ČSP). Hagar v mnoha ohledech reprezentuje ty, kdo bloudí v poušti chyb minulosti, hanby, opuštěnosti a strachu začít znovu. Bible nám říká: „Když voda v měchu došla, odložila dítě pod jedno křoví. Odešla a posadila se naproti opodál na dostřel luku, neboť si řekla: Nebudu se dívat na smrt toho dítěte. Tak seděla naproti, pozvedla hlas a plakala“ (1. Mojžíšova 21:15-16, ČSP).
Jako rodič samoživitel se můžeš cítit unavený a opuštěný. Lidsky řečeno, děláš to nejlepší s tím, co máš, ale nemáš nic více, co bys dal. Dobrou zprávou je, že Boží zdroje jsou nevyčerpatelné: „Unavenému dává sílu a bezmocného zahrnuje zdatností“ (Izajáš 40:29, ČSP). „Bůh uslyšel hlas chlapce. Boží anděl zavolal na Hagaru z nebes a řekl jí: … Vstaň, zvedni chlapce a pevně ho drž za ruku, protože z něj učiním velký národ. Tu jí Bůh otevřel oči a uviděla studnu s vodou“ (1. Mojžíšova 21:17-19, ČSP).
Bůh miluje tvé dítě ještě více než ty, a když se k němu obrátíš, ukáže ti „studnu s vodou“, o jejíž existenci jsi nevěděl. Má pro tvé dítě plán, tak ho povzbuzuj a pozdvihuj. Tentýž Bůh, který učinil Hagařino dítě „velkým“, může udělat totéž i pro tvé dítě!