„Vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši.“ Galatským 3:28

Pokud se omezíš pouze na lidi, kteří smýšlejí stejně jako ty, tvá osobnost nikdy nevyroste nebo nedosáhneš toho, co pro tebe Bůh zamýšlí. Potřebuješ lidi, kteří mají stoprocentní vidění tam, kde ty máš slepá místa. Řešením, jak vyrovnat svá slabá místa, je být schopný spolupracovat s lidmi, kteří jsou v těchto oblastech silní. Místo toho, abys vyhledával lidi, kteří odpovídají tvým názorům, potřebuješ někoho, kdo tě miluje natolik, že čas od času tvé názory zpochybní. Proč? Protože se musíš ještě hodně učit a růst!
Zamysli se nad lidmi, které si vybral Ježíš. Lukáš byl lékař, Petr a Jan rybáři. Kdybys chtěl udělat dobrý dojem, koho by sis vybral? Ježíš je potřeboval všechny, aby mohl dokončit své poslání. Věděl, že potřebujeme lidi, kteří nás doplňují, ne kopírují. Odhaduje se, že i kdybys měl Einsteinovu genialitu, stále bys věděl méně než jedno procento všeho, co potřebuješ vědět. A i kdybys byl extrémně talentovaný, byl bys schopný dosáhnout pouze méně než jednoho procenta z toho, čeho může být dosaženo.
Ano, potřebujeme soulad. Je ale rozdíl mezi harmonií, která vzniká smíšením dvou nebo více různých tónů, a unisonem, kdy je stejný tón vytvářen současně více hlasy. Harmonie lahodí uchu mnohem více než unisono. Takže tvé vztahy by měly být harmonické bez unisona. Zamysli se nad tím – jsi jedinečně rozdílný od ostatních. Takže jestli chceš, aby tě ostatní milovali a přijímali, začni milovat a přijímat je. Největší moudrost je v rozmanitosti, ne v přizpůsobení se.