„Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás…“         Římanům 12:6

Různí lidé od nás očekávají různé věci. A když na tebe tlačí mnoho lidí, může se z těchto očekávání stát hora, která tě pohřbí. Necítíš se dnes takhle, pohřbený pod očekáváními všech okolo? Pokud ano, přečti si tato slova: „… smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy“ (Římanům 12:3-5). Všichni se chceme druhým líbit, ale musíme si být vědomi toho, že lidé mají často nerealistická a někdy sobecká očekávání. Tak proč prostě neřekneme „ne“? Zde jsou některé důvody:
1) Strach z lidí. Chceme být milováni a bojíme se odmítnutí.
2) Pýcha. Pokud ti Bůh dal jeden talent, nedá ti úkol, k němuž bys potřeboval talenty dva. Nedovol pýše, aby tě přiměla k tomu, že si jen kvůli uznání od lidí nabereš víc, než dokážeš zvládnout.
3) Neznalost Boží vůle pro tebe. Ježíš řekl: „… nehledám vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal“ (Jan 5:30). Musíš znát Boží vůli a být jí oddán, jinak se ti budou lidé pokoušet vnutit svou vůli a program.
4) Snaha být jako někdo druhý. „Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás…“ (Římanům 12:6). Užívejme je. Pokud ti Bůh nedal milost k tomu, abys nějakou věc dělal, neuspěješ, nebo se pod tou tíhou zhroutíš.
Uvědom si, že jsi nebyl povolaný k naplňování očekávání všech lidí.