„Bratři, kdyby byl někdo i přistižen v nějakém přestoupení, vy, kdo jste duchovní, napravujte takového člověka v duchu mírnosti…“     Galatským 6:1, ČSP

Jsme příliš pohotoví ke kritizování lidí kvůli tomu, čím v životě prošli. V některých případech je to proto, co oni udělali druhým lidem, v jiných kvůli tomu, co druzí udělali jim. Kdyby ses ocitl ve výprodejním skladu, víš, že tam budou kvalitní věci za zvýhodněnou cenu. Stačí jen vědět, co hledáš. Ježíš to ví. V jeho očích mohou být ti, kteří padli, na dně, ale nejsou mimo.
Petrova lítost nad tím, že zapřel Ježíše, zašla tak daleko, že se rozhodl vrátit ke svému původnímu zaměstnání rybáře. Dovedeš si představit ty řeči po přístavu? „To je on, ten chlápek, co se otočil k Ježíšovi zády.“ Petr to neudělal a nakonec se stal vůdcem novozákonní církve. Ale buďme upřímní. Hlasoval bys pro něj na místo kazatele, nebo naslouchal bys tomu, co říkal? Přesto byl prvním člověkem, kterého Ježíš po svém zmrtvýchvstání vyhledal. Proč? Protože on hledí za náš momentální problém a vidí náš dlouhodobý potenciál. Ježíš si pamatoval slova, která Petrovi řekl: „… satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala; a ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím“ (Lukáš 22:31-32).
Základní princip praktické medicíny je: „Za prvé, neuškoď.“ Když je někdo porušený, neporušuj ho ještě víc. Miluj ho, modli se za něj a hledej způsob, jak ho obnovit.