„Toužil se podívat, kdo je Ježíš…“ Lukáš 19:3, B21

Bible říká: „… Zacheus, (byl) hlavní výběrčí daní a veliký boháč. Toužil se podívat, kdo je Ježíš … Běžel tedy napřed a vylezl na planý fíkovník, aby ho uviděl, až tudy půjde“ (Lukáš 19:2-4, B21). Zacheův příběh nám ukazuje, že bohatí lidé mohou být stejně porušení jako chudí. To, jak se takovými stali, se někdy skrývá v příběhu o tom, jak zbohatli. Když se proviníš proti svému svědomí, je těžké žít ve vlastní kůži. Když vyměníš své základní hodnoty za peníze, tvůj úspěch může být prázdný a tvá vina těžká. Zacheus zápasil s tímto: „Pane … jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně“ (Lukáš 19:8). Pokud se dnes cítíš stejně, Ježíš ti říká tři věci, které řekl Zacheovi:
1) „Pospěš si.“ Neodkládej své spasení ani o den. V jakoukoliv chvíli jsi tak blízko věčnosti jako nepravidelný srdeční rytmus nebo zhoubná buňka. Nehazarduj se svou duší, jdi přímo za Bohem, dokud můžeš.
2) „Pojď dolů.“ Pokoř se. Poklekni u nohou toho, který tě miluje a dal svůj život za tvé vykoupení. Nezáleží na tom, jak moc jsi selhal: „Jestliže vyznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti“ (1. Janova 1:9).
3) „… dnes musím zůstat v tvém domě“ (Lukáš 19:5). Slovo „zůstat“ znamená „usídlit se“. Odmítni žít další den bez jistoty, že Kristus žije ve tvém srdci, řídí tvé kroky a dohlíží na všechno, co se tě týká.