„Jaké dobro … kde bratří bydlí svorně!“ Žalm 133:1

David řekl: „Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně! … Tam udílí Hospodin své požehnání, život navěky“ (Žalm 133:1-3). Snaze o spolupráci navzdory všem našim vzájemným rozdílům Bůh mocně žehná. Satan to dobře ví. Proto je jeho strategií „rozděl a panuj“. Je si vědom síly, kterou v sobě skrývá vzájemnost, i požehnání, které pramení z díla ve svornosti. Udělá vše pro to, aby nás rozdělil. Když se dílo začne hroutit a rozpadat, hledej za tím „ďábla v detailech“.
Šestá kapitola Přísloví uvádí sedm věcí, které Pán nenávidí. Jednou z nich je: „… ten, kdo vyvolává mezi bratry sváry“ (Přísloví 6:19). Pavel říká (protože dobře věděl, že to stojí velké úsilí): „… usilovně hleďte zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem pokoje“ (Efezským 4:3).
Nemůžeme si dovolit podceňovat satanovu taktiku, jejímž záměrem je udržet nás v rozepři. Co jiného je, když se hned urazíš pro neškodnou poznámku, nebo si falešně vysvětlíš, co někdo pronesl, nebo když za něčím chováním hned vidíš nekalé úmysly, či dokonce dáváš prostor pomluvám? Když se za to budeš modlit a hledat odpověď u Boha, zjeví ti vše v pravém světle. „On sám je náš pokoj…“ (Efezským 2:14, B21). A když jsi ho přijal jako svého Pána, povede tě ke smírnému řešení všech problémů.
Ve skutečnosti se konflikty mohou stát odrazovým můstkem k posílení tvých vztahů, ale chce to druhého pochopit a odmítat v něm vidět nepřítele. To je důvod, proč Pavel napsal: „Prosím vás … abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení“ (1. Korintským 1:10).